Teithio

business-travel-servicesMae Teithio a Thrafnidiaeth yn faes gwariant pwysig yn y Sector AU, ac yn sylfaen ar gyfer y cyfuniad amrywiol o fusnes a wneir ynghyd ag ymgysylltu â rhanddeiliaid yn y Sector AU. Mae gwariant blynyddol ar draws holl aelodau’r Consortiwm dros £9M.

Mae’r grŵp yn gweithredu ar sail rithiol ond mae’n hyrwyddo defnydd o gytundebau fframwaith sydd wedi’u sefydlu ar gyfer teithio busnes a myfyrwyr, trefniadau cynadleddau a llogi cerbydau.