Dodrefn

Empty Conference RoomMae’r grŵp yn gyfrifol am Ddodrefn Swyddfa, Dodrefn Preswyl a Nwyddau Gwyn, sydd ar hyn o bryd yn dod dan gytundebau cenedlaethol a rhyngranbarthol. Ceir categorïau eraill o wariant o fewn y grŵp nwyddau hwn sy’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd. Mae gwariant blynyddol cyfunol y meysydd hyn i gyd dros £5M.

Mae’r grŵp yn ymrwymo i ddarparu llwyfan da ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, adolygu strategaethau, archwilio mentrau pwrcasu perthnasol a chodi ei bŵer pwrcasu drwy gydweithio.