Canllaw Prynwyr

cardiffUn o fanteision aelodaeth HEPCW yw gallu manteisio ar amrywiaeth eang o drefniadau pwrcasu cydweithredol. Mae’r rhain yn cynnwys cytundebau a sefydlwyd gan y Sector AU, cytundebau ar draws y DU a chytundebau Cymru gyfan. Ceir dolenni i’r rhain isod:

Nodwch y gallai fod angen mewngofnodi i’r dolenni uchod i gael gwybodaeth am gytundebau unigol.

Mae cronfa ddata contractau’r Sector AU ar gael i ddefnyddwyr yn y sector yn unig, ac ni all rhanddeiliaid allanol fewngofnodi.