Adeiladau

MP900439299Mae caffael sy’n ymwneud ag adeiladau’n adlewyrchu swm sylweddol o wariant gan Gonsortia a Sefydliadau, ac fel y cyfryw mae’r Grŵp Adeiladau’n cynnwys cynrychiolwyr o blith aelodau uwch y gwahanol swyddogaethau Ystâd ar draws y Consortiwm.

O wybod natur strategol caffael sy’n gysylltiedig ag adeiladau, mae disgwyliadau’r grŵp yn ymestyn, yn nodweddiadol, y tu hwnt i gydgyfnerthu gofynion a chontractio, i gwmpasu rhannu arfer da a gwybodaeth.