Llyfrgellau

Encyclopedias in LibraryMae Grŵp Llyfrgelloedd HEPCW’n hyrwyddo buddiannau aelod-sefydliadau mewn perthynas â chaffael Monograffau, Rheolau Sefydlog, Cyfresolion a Chyfnodolion, yn enwedig lle mae modd cael budd o gydweithrediad lleol a chenedlaethol.

Mae pob aelod-sefydliad o HEPCW wedi ei gynrychioli ar y Grŵp Llyfrgelloedd, ac mae arbenigedd ym maes caffael yn cael ei ddarparu gan Brifysgol Caerdydd.