Hyfforddiant

Mae amrywiaeth o hyfforddiant yn ymwneud â phwrcasu ar gael i aelodau HEPCW, naill ai drwy’r Rhwydwaith AU neu drwy Gwerth Cymru ar ran y sector cyhoeddus yng Nghymru. Gellir gweld manylion am y rhaglenni hyfforddi perthnasol drwy’r dolenni isod:

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglenni hyfforddi, cysylltwch â Swyddfa HEPCW ar 029 2087 4016 neu ebost hepcw@wales.ac.uk.